Informationsdag för alla som vill bo vid vattnet i Sannegårdshamnen

Den 2 oktober, mellan 12.00 och 14.00, finns representater för JM, Riksbyggen och Veidekke Bostad på plats på de nybyggda sobryggorna i Sannegårdshamnen för berätta om sina nya bostadsrätter.

Då visas fysiska modeller av husen och du får möjlighet att se dig omkring i digitala 3D-modeller, både exteriört och interiört. En utmärkt möjlighet att uppleva Sannegårdshamnen idag och som den harmoniska sommarstad som bildas när östra och västra sidan binds ihop av solbryggorna, strandparken och de cirka 300 nya bostäderna i det inre av Sannegårdshamen.

Sommarstaden
Solbryggorna vid hamnbassängens inre del är klara. I oktober startar produktionen av lägenheterna och strandparken, vilket fullbordar sommarstaden Sannegårdshamnen till en fin blandning av bostäder, breda kajstråk, båtplatser, parker och butiker runt den vackert svängda hamnbassängen.

Sannegårdshamnen ligger nästan mitt i stan
Sannegårdshamnen ligger mycket centralt i Göteborg, mitt på Norra Älvstranden, och du tar dig lätt dit med buss, bil eller färja. Tar du Älvsnabben till färjeläge Slottsberget möter du Sannegårdshamnen på ett perfekt sätt. Efter 10 minuters hamnliv får du en kort promenad längs det fina kajstråket in till det nya bryggdäcket och de blivande bostäderna i den innersta delen. Med stombuss 16 från centrum når du Sannegårdshamnen på 10 till 15 minuter och hållplatsen ligger ett stenkast från hamnbassängens inre del.

Redaktionen www.sannegårdshamnen.nu

 

Tillbaka